"Turizm üzrə vahid məlumat bazası" 4 ayrı kateqoriyada, 50-dən çox indikatoru müvafiq alt göstəricilər üzrə dövri əsasda əks etdirir. Bu məlumat bazası istifadəçilərə iri həcmli fayllar əvəzinə, seçilən indikatorları lazım olan dövr, ölkə və ya şəhər üzrə əldə etməyə imkan yaradır. Məlumat bazası 3 əsas linkdən ibarətdir:

- "Gəlmə sayı üzrə interaktiv panel" ölkəyə gələnlərin sayını aylıq əsasda izləməyə imkan yaradır.
- "İnteraktiv məlumat baza paneli" turizmlə əlaqədar bütün məlumatları əks etdirir.
- "Açıq məlumat anbarı" interaktiv məlumat baza panelindəki indikatorları seçilən dövr, şəhər, ölkə üzrə yükləməyə imkan yaradır.

2 086 548 +30 %
Gəlmə sayı Yanvar - Dekabr 2023
i
Gəlmə Tərif:Hər-hansı bir məqsədlə Azərbaycana gələn insanların sayı Mənbə: Dövlət Sərhəd Xidməti
1 868 742 +25 %
Getmə sayı Yanvar - Dekabr 2023
i
Getmə Tərif: Hər-hansı bir məqsədlə Azərbaycandan xarici ölkələrə gedən insanların sayı Mənbə:Dövlət Sərhəd Xidməti
Sənədlər Başlıq Tarix
Cover-a4 Yanvar 2021 16.09.2021
Cover-a4 İllik Turizm Statistikası - 2020 01.07.2021
Cover-a4 Cover-a4 Yanvar 2020 06.10.2020
Cover-a4 İlllik Turizm Statistikası 06.10.2020
Cover-a4 Cover-a4 Dekabr 2019 06.02.2020
Cover-a4 Cover-a4 Noyabr 2019 11.12.2019
2024
 • Yanvar
 • Fevral
 • Mart
 • Aprel
 • May
 • Iyun
 • Iyul
 • Avqust
 • Sentyabr
 • Oktyabr
 • Noyabr
 • Dekabr